• Hyvinvoinnin mallimaakuntaa rakentamassa
  • Taide ja kulttuuri hyvinvoinnin tukena
  • Luonto hyvinvoinnin tukena
  • Ruokailoa ja luontokontakteja!
  • Muutosmatkalla uuteen elämään
  • Vahva tutkimus- ja kehittämistyö tukee hyvinvoinnin edistämistä
  • Yhteisöllinen Keski-Suomi

Puheenjohtajana projektipäällikkö Nina Peränen, Keski-Suomen sote-uudistus -hanke

Hyvinvoinnin mallimaakuntaa rakentamassa
aluekehitysjohtaja Pirjo Peräaho, Keski-Suomen liitto

Osallistavan taiteen menetelmät osana hoitotyötä 
hyvinvointikoordinaattori Susanna Mutanen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Luonto hyvinvoinnin tukena – Case Meijänpolku
kliininen asiantuntijafysioterapeutti Liisa Lumiaho, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Juho Jäppinen, JAMK

Ruokailoa ja luontokontakteja! Case Luontoaskel päiväkoti
pedagoginen johtaja Sara Volotinen, Korpilahden päiväkoti

Muutosmatkalla uuteen elämään – Case elämäntaparyhmä
professori Tarja Kettunen, Jyväskylän yliopisto

Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHO 
päällikkö Päivi Fadjukoff, Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHO
Casa Salutis -hyvinvoinnin talo
Keskisuomalaisia hyvinvointitekoja