Päivitetty 21.01.2022

Näyttelyn pohjakartta

Pohjakartta näyttelyalueesta

Tulossa näyttelykartta.

 

Näytteilleasettaja, osaston no:

9Solutions Oy, 51
Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry, 61
A-klinikka Oy, 24
Auntie Solutions Oy, 68
Avosylin Oy, 75

Attendo, 3
Contour Design, 9
Diakonissalaitos, 2
DomaCare, 1
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, 71

Esperi Care Oy, 50
Evondos Oy, 13
Farmasian Oppimiskeskus ry, 40
FCG, 37
Findata, 26
Gerontologinen sosiaalltyö, Helsingin kaupunki, 65

Hoitokoti Kangaskartano Oy, 69
HOTUS, 62
Humana, 4
HUS, Terveyskylä 41

Jyväskylän ammattikorkeakoulu 56
Jyväskylän kaupunki, 57
Kangaskartano 69
Keski-Suomen Muistiyhdistys ry, 67
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, 57
Kotipiha Oy, 12

Labquality, 48
Lehtimäen opisto, 73
Lindström Oy , 44
LivingSkills, 70
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö sr, 60

Medaffcon Oy, 52
Mediconsult, 6
Metsomäen Kodit Oy, 72
Muistiliitto ry, 67
Norlandia, 10
Pelihaitat,

Posti Kotipalvelut, 17
Raisoft Oy Ltd, 66
Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste, 38
Sarastia Rekry Oy, 36
Sateenkaariperheet – Regnbåsfamiljer ry ,64

Sininauhaliitto r.y., 47
SofiaCMR, 7
Sokra 27
Suomen ev.-lut. Kirkko, 39
Suomen Lähi- ja Perushoitajaliitto Super ry, 35

Suomen Reumaliitto ry, 22
Smila, 53
THL / Impro, 28
Turun yliopisto, 25
Uudenmaan te-toimisto, 5

Vaana Oy, 74
Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla, 23
VAK ry, 63