Päivitetty 08.02.2024

Varausehdot

Varausehdot

Alla olevat varausehdot koskevat TerveSos-näyttelyä.

Näytteilleasettajat

  • yritykset tai heidän valtuuttamansa edustajat
  • yhteisosastot ja tiedotustoimistot
  • julkisyhteisöt ja järjestöt

Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset näyttelyesineet, jotka voivat olla vaaraksi tai häiriöksi toisille näytteilleasettajille ja yleisölle.

Näyttelytilan varaus

Näyttelytilan varaus tehdään näyttelylomakkeelle (näyttely on loppuun myyty). Näytteilleasettaja saa tämän jälkeen varausvahvistuksen. Varauksen voi peruuttaa 7 vuorokauden sisällä vahvistuksen saapumisesta.

Näytteilleasettaja ei saa ilman järjestäjän kirjallista lupaa luovuttaa/vuokrata edelleen osastoaan.

Näyttelyosaston henkilökunta

Osastolle saapuvan henkilökunnan määrää ei ole rajoitettu. Näyttelypaketteihin kuuluu 2 organisaatiokohtaista TerveSos-tapahtuman seminaarikorttia. Seminaarilippu on organisaatiokohtainen, näytteilleasettajat voivat käyttää lippua vuorotellen. Seminaarikortti sisältää:

  • TerveSos- koulutuspäivien ohjelman
  • lounaat ja kahvit (1 lounas ja 1 kahvi/seminaarilippu/per päivä)

Lisäksi jokaiselle osastolle jaetaan 2 kutsua iltavastaanotolle.

Jos näyttelypaikalla on useampi henkilö, joka haluaa ruokailla, tilaa tarjoilupaketti etukäteen. Tilaustiedot täydentyvät myöhemmin.

Maksuehdot

Näytteilleasettajalle lähetetään lasku toukokuussa 2024. Lisätoiveet laskutuksesta merkattava tilauslomakkeeseen.

Peruutus ja sopimuksen purkaminen

Näytteilleasettajalla on oikeus, ilman että näyttelypaikan maksua peritään, kirjallisesti peruuttaa osallistumisensa 7 päivän kuluessa siitä kun järjestäjän vahvistus on saapunut näytteilleasettajalle. Mikäli peruutus tapahtuu tämän jälkeen, ei näyttelypaikan maksua palauteta. Mikäli osastovaraus tehdään 30 päivää ennen tilaisuuden alkamista tai myöhemmin, ei peruuttaminen ole mahdollista.

Mikäli  TerveSos-tapahtuma peruuntuu tai siirretään, näytteilleasettajalle palautetaan koko näyttelypaikan maksu.

Osaston käyttöoikeus palautuu järjestäjälle, jollei paikanvuokraa suoriteta määräaikana. Sopimuksen näin tai muulla tavoin purkautuessa näytteilleasettajan syystä, tämä suorittaa jo erääntyneet maksut, jotka samoin kun aikaisemmin suoritetut maksut jäävät järjestäjälle.

Näyttelypaikka, lattiatila ja osastojen purkaminen

Pelkän lattiatilan paikanvuokraan ei kuulu seinä- eikä muita rakenteita. Näytteilleasettaja huolehtii oman osastonsa rakentamisesta, somistamisesta, purkamisesta, siivouksesta ja kuljetuksista. Järjestäjällä on oikeus tarkastaa ja tarvittaessa hylätä osaston rakentamista ja somistamista koskevat piirustukset.

Vartiointi ja vakuutukset

Näytteilleasettajan on vakuutettava näyttelyesineensä vahingonteon, tulipalon ja varkauden varalta. Järjestäjä kustantaa näyttelyalueen palosuojelun, lukitsee sisätilat yöksi ja hoitaa näyttelyn yleisen vartioinnin vastaamatta kuitenkaan tavaroiden katoamisesta ja vioittumisesta.

Näytteilleasettajan laitteista ja rakenteista aiheutuvia vahinkoja järjestäjän vastuuvakuutus ei korvaa, joten näytteilleasettajien on itse huolehdittava tarvitsemistaan vakuutuksista (vastuu, palo, varkaus jne.).

Yleistä

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden näyttelyn peruuttamiseen tai siirtämiseen toiseen ajankohtaan ellei näitä näyttelyjä voittamattomien esteiden takia voida järjestää edellä mainittuna aikana. Näytteilleasettaja on vastuussa näyttelyrakennuksille tai näyttelyalueella mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista.

Näyttelyn rakentaja Taikalyhty Oy vastaa THL:n tapahtumajärjestelypalveluista THL:n tilauksien mukaisesti. THL on rekisterinpitäjä ja näyttelyn rakentaja on THL:n toimeksiannosta rekisterinkäyttäjä. Kaikki rekisterioikeudet on THL:llä. Näyttelyn rakentaja lähettää näytteilleasettajille laskut, ei käytä rekisteriä muulla tavoin ja hävittää kaikki tiedot tapahtumalaskutuksen jälkeen. Näytteilleasettajilta pyydetään ilmoittautuessaan hyväksymään THL:n tapahtumien tietosuojailmoituksen, pdf-liite sivun alaosassa.

Järjestäjä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjestää näyttelyn yhteistyössä rakentajan, Taikalyhty Oy kanssa.