Päivitetty 27.10.2022

TerveSos -palkinto

TerveSos-palkinto 2023

Hakuohjeet julkaistaan helmikuussa 2023.

TerveSos-palkinnon 2022 saajat

Arviointiraadin valitsema voittaja: Diakonia-ammattikorkeakoulun STEA-rahoitteinen Nuorten digitaaliset tukipolut – 3X10D kehittämishankkeen Zekki – Miten sulla menee? Digipalvelu nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi -toimintamalli.

Yleisön suosikki: Koivukylän malli – osallisuuden, yhteistoimijuuden ja yhteisjohtajuuden periaatteella toimiva lapsiperheiden avoin kohtaamispaikka.

Finaaliin valittiin:

 • Perhe yhtenäiseksi – perheterapeuttista tukea pakolaisperheille: esittely
 • Koivukylän malli – osallisuuden, yhteistoimijuuden ja yhteisjohtajuuden periaatteella toimiva lapsiperheiden avoin kohtaamispaikka: esittely
 • Zekki – miten sulla menee? Digipalvelu nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi: esittely
 • Vammaispalvelun osaamiskeskus Kipinä: esittely
 • K-0 – Kiusaamiseen puuttuva toiminta: esittely

Palkinnot

Yleisön suosikki sai 1 000 euroa ja 2 henkilön osallistumiset TerveSos-tapahtumaan.

Arviointiraati valitsema voittaja palkittiin 2 000 eurolla ja 2 henkilön osallistumiset TerveSos-tapahtumaan.

Arviointiraadin valitsema voittaja ja yleisön suosikki julkaistiin TerveSos-tapahtumassa 24.5.2022 klo 16.00.

Palkintokriteerit

Kilpailuun haettiin kestävään hyvinvointiin perustuvia monitoimijaisia toimintamalleja ja ratkaisuja. Ne voivat olla kohderyhmän osallisuutta ja hyvinvointia lisääviä toimia, sote-alan työn imun ja pitovoiman kehittämistä tai palvelujen kestävyyden takaamista muuttuvissa olosuhteissa. Kestävä hyvinvointi voi tarkoittaa myös yksilön, yhteisön tai palvelun resilienssiä eli kykyä toimia muuttuvissa olosuhteissa ja kriisiolosuhteissa. TerveSos -palkinnon teemana on Kestävän hyvinvoinnin monitoimijuus.

Yhteisessä toiminnassa ja kestävän hyvinvoinnin tuottamiseksi

 • osallistetaan toimijoita
 • luodaan uudenlaista toimijuutta ja kumppanuuksia sote-keskuksissa ja hyvinvointialueella
 • tuotetaan uudenlaisia näkökulmia ja konkreettisia toimintamalleja kestävän hyvinvoinnin teemaan

Toimivuus ja vaikutukset

 • vastaa olemassa olevaan tai uuteen tarpeeseen ja haasteeseen tai tulossa olevaan ilmiöön
 • on saavutettu tuloksia, tuotoksia, toimintatapoja
 • eri toimijat työskentelevät yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi

Hyödynnettävyys ja yleistettävyys

 • kehitetty malli tai ratkaisu on juurtunut omaan toimintaan ja sitä voidaan hyödyntää muuallakin
 • toiminnan jatkuvuus on kestävällä pohjalla

Lisätietoja palkintoprosessista

Arviointiraati koostuu THL:n asiantuntijoista:

 • Erityisasiaintuntija Pekka Karjalainen, raadin puheenjohtaja
 • Erikoissuunnittelija Merja Ikäheimo
 • Projektipäällikkö Heikki Vaisto
 • Horisontaalitoiminnan johtava asiantuntija Päivi Lindberg
 • Kehittämispäällikkö Teija Eeva, raadin sihteeri
 • TerveSos-palkinnon voittajan valitsee johtaja Anneli Pouta

Lisätietoja:
Teija Eeva
puh. 029 524 7182
etunimi.sukunimi@thl.fi

Aiemmin palkittuja

Finalistien esittelyt vievät Innokylän sivuille, joissa on tarkemmat esittelyt jokaisesta toimintamallista.

Palkintofinalistit 2021

Palkintofinalistit 2019

Palkintofinalistit 2018

Palkintofinalistit 2017:

 • Icehearts – joukkueurheilun toimintamalli lapsen hyväksi sekä sosiaalityön, koulun ja vapaa-ajan tueksi (voittaja)
 • Fattaluuta – apua asiointiin
 • Naapuruuspiiri
 • Risusavotalla rikoksettomaan elämään
 • Neuvokkaat naiset® -ryhmätoimintamalli
 • Kokemustiedon kerääminen järjestöiltä kunnan hyvinvointikertomukseen

Palkintofinalistit 2016

 • Oulunkaaren Kehittäminen kuuluu kaikille -malli (voittaja)
 • SISUKAS-monialainen työskentelymalli (jaettu 2. palkinto)
 • Ikäihmisten yhteisöllinen perhehoito (jaettu 2. palkinto)