Päivitetty 08.11.2021

TerveSos -palkinto

TerveSos-palkinnosta 2022 julkaistaan lisätietoja helmikuussa 2022.

TerveSos-palkinnon 2021 voitti Kalliolan Setlementti ry:n Naapurituottajat-toimintamalli

Naapurituottajissa valmennetaan päihdekuntoutujista tapahtumatuotannon moniosaajia. Toimintamallissa osallistuvien ideat, tilaajien tarpeet, tapahtumatuotannon osaaminen sekä yleisön toiveet muutetaan yhteisöllisiksi kaupunkitapahtumiksi.

Palkintoperusteissa raati painotti sosiaali- ja terveysalan rajat ylittävää yhteistä tekemistä sekä hyvinvointivaikutusten osoittamista mitatulla tiedolla. Toimintamalli on parantanut kuntoutujien hyvinvointia sekä lisännyt ympäristön hyvinvointia laadukkaiden tapahtumien kautta.

Naapurituottajat on vahvistanut kuntoutujien osallisuutta ja jatkopolkuja opintoihin, työelämään ja vapaaehtoistyöhön. Toiminnan on myös osoitettu vähentävän ennakkoluuloja kuntoutujia kohtaan.

TERVE-SOS-palkintoa haki yhteensä yhdeksän toimintamallia, joista THL:n arviointiraati valitsi kolme finalistia. Palkinnon valitsi raadin esityksestä THL:n Valtion palvelut -osaston johtaja Anneli Pouta.

Palkinto on tunnustus tiettyyn teemaan liittyvälle innovatiiviselle tai poikkeuksellisen onnistuneelle ratkaisulle. Vuoden 2021 palkintokilpailussa etsittiin toimintamalleja, joissa tietoon perustuva yhdessä tekeminen lisää kohderyhmän hyvinvointia.

Yleisöäänestyksen voitto Päijät-Hämeeseen

Yleisöäänestyksen voittaja oli Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä toteutettu Mini-intervention rakenteinen kirjaaminen tiedolla johtamisen tukena -toimintamalli.

Yleisö sai äänestää omaa suosikkiaan finalisteista Innokylän verkkopalvelussa. Yleisövoittaja keräsi 236 ääntä ja voitti 1000 euroa.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän toimintamalli tuottaa laajasti ja systemaattisesti tietoa asiakkaiden alkoholin ongelmakäytöstä. Vakinaistettu malli auttaa alkoholin riskikäytön varhaiseen tunnistamiseen ja mini-interventioiden tekemiseen.

Ongelmakäytön seulonnassa käytettävistä Audit C -riskitesteistä ja mini-interventioista kirjataan tietoa, jota kuntayhtymä voi hyödyntää johtamisessa, toiminnan kehittämisessä sekä resurssien kohdentamisessa. Toimintamallin avulla päätöksentekijät saavat käyttöönsä systemaattista tietoa.

TerveSos -palkinto finalistit olivat:

Palkintokriteerit

Yhteisessä toiminnassa

 • lisätään kohderyhmän hyvinvointia
 • on yhdyspinta soten ja muiden toimijoiden välillä
 • toiminnan perustana on eri toimijoilta kerätty tieto

Toimivuus ja vaikuttavuus

 • vastaa olemassa olevaan tai uuteen tarpeeseen tai haasteeseen
 • on saavutettu hyvinvointivaikutuksia
 • eri toimijoilta kerätty tieto on tuotu onnistuneesti yhteen

Hyödynnettävyys ja yleistettävyys

 • ratkaisu on siirrettävissä
 • toiminnan jatkuvuus on kestävällä pohjalla

Lisätietoja
Saana Saske
Hankekoordinaattori
puh. 029 524 7199
etunimi.sukunimi@thl.fi

Aiemmin palkittuja

Palkintofinalistit 2019

Palkintofinalistit 2018

Palkintofinalistit 2017:

 • Icehearts – joukkueurheilun toimintamalli lapsen hyväksi sekä sosiaalityön, koulun ja vapaa-ajan tueksi (voittaja)
 • Fattaluuta – apua asiointiin
 • Naapuruuspiiri
 • Risusavotalla rikoksettomaan elämään
 • Neuvokkaat naiset® -ryhmätoimintamalli
 • Kokemustiedon kerääminen järjestöiltä kunnan hyvinvointikertomukseen

Palkintofinalistit 2016

 • Oulunkaaren Kehittäminen kuuluu kaikille -malli (voittaja)
 • SISUKAS-monialainen työskentelymalli (jaettu 2. palkinto)
 • Ikäihmisten yhteisöllinen perhehoito (jaettu 2. palkinto)