Päivitetty 10.05.2024

TerveSos -palkinto

TerveSos-palkinnon 2024 voitti Monialainen liikkuva tiimi Nopsajalka

Yleisöäänestyksen voitti Pirkanmaalainen Minun tiimini ja kunniamaininta annettiin Lapin hyvinvointilähetteelle. Palkintoperusteet uutisessa: linkki thl.fi -uutiseen

TerveSos 2024 -palkintofinaalissa oli neljä ehdokasta:

Palkinnot

 • Arviointiraadin valitsema voittaja palkitaan 2 000 eurolla ja 2 henkilön osallistumiset TerveSos-tapahtumaan (2 päivää).
 • Yleisön suosikki saa 1 000 euroa ja 2 henkilön osallistumiset TerveSos-tapahtumaan (2 päivää).

Lisätietoja

Teija Eeva
029 524 7182
etunimi.sukunimi@thl.fi

TerveSos-palkinnon 2024 teema: Monialainen asiakas- ja palveluohjaus ehkäisevässä ja edistävässä työssä

Haemme uusia toimintamalleja ja ratkaisuja, joiden avulla järjestöjen, kuntien ja hyvinvointialueiden asiakkaat saavat tukea hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen. Toimintamalleissa tai ratkaisuissa on sujuva palvelupolku toisesta palvelusta toiseen, esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluista kuntien sekä järjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistäviin palveluihin tai kunnan palvelusta järjestön palveluun. Toimintamallit tai ratkaisut voivat olla kevyempää ohjausta tai suosittelua, tai jo hieman strukturoidumpaa. Tällöin tieto asiakkaan tilanteesta siirtyy asiakkaan mukana palvelusta toiseen, ja toiminnan vaikutuksia on mahdollista seurata.

Palkintokriteerit

Palkittava toimintamalli sisältää kuvauksen monialaisen asiakas- ja palveluohjauksen ratkaisusta ehkäisevään ja edistävään työhön. Esimerkiksi seuraavia seikkoja tarkastellaan:

 • Toimintamallissa tai ratkaisussa on mukana toimijoita eri organisaatioista tai palvelualueilta.
 • Toimijoiden vastuista on sovittu ja toimintamallissa on rakenne.
 • Tiedon kulkua ja hyödyntämistä on vähintään pohdittu ja kuvattu mahdollisia haasteita ja ratkaisumahdollisuuksia.

Toimivuus ja vaikutukset

 • Vastaa olemassa oleviin tarpeisiin ja haasteisiin tai tulossa oleviin ilmiöihin
 • Vastaa palveluiden yhteensovittamiseen
 • Toimintamalliin tai ratkaisuun on kytketty arviointia.
 • On osoitettavissa tai odotettavissa tuloksia ja vaikutuksia
 • Nähtävissä yhteisövaikutuksia, jossa yhteisiin tavoitteisiin pyritään toimialoista riippumatta

Hyödynnettävyys ja yleistettävyys

 • Uusi toimintamalli tai ratkaisu on juurtunut tai juurtumassa toimintaan ja sitä voidaan hyödyntää muuallakin.

Aiemmin palkittuja

Finalistien esittelyt vievät Innokylän sivuille, joissa on tarkemmat esittelyt jokaisesta toimintamallista.

Palkittuja 2023

Palkittuja 2022

 • Raadin valitsema voittaja: Diakonia-ammattikorkeakoulun STEA-rahoitteinen Nuorten digitaaliset tukipolut – 3X10D kehittämishankkeen Zekki – Miten sulla menee? Digipalvelu nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi -toimintamalli: esittely
 • Yleisöäänestyksen voittaja: Koivukylän malli – osallisuuden, yhteistoimijuuden ja yhteisjohtajuuden periaatteella toimiva lapsiperheiden avoin kohtaamispaikka: esittely
 • Perhe yhtenäiseksi – perheterapeuttista tukea pakolaisperheille: esittely
 • Vammaispalvelun osaamiskeskus Kipinä: esittely
 • K-0 – Kiusaamiseen puuttuva toiminta: esittely

Palkintofinalistit 2021

Palkintofinalistit 2019

Palkintofinalistit 2018

Palkintofinalistit 2017:

 • Icehearts – joukkueurheilun toimintamalli lapsen hyväksi sekä sosiaalityön, koulun ja vapaa-ajan tueksi (voittaja)
 • Fattaluuta – apua asiointiin
 • Naapuruuspiiri
 • Risusavotalla rikoksettomaan elämään
 • Neuvokkaat naiset® -ryhmätoimintamalli
 • Kokemustiedon kerääminen järjestöiltä kunnan hyvinvointikertomukseen

Palkintofinalistit 2016

 • Oulunkaaren Kehittäminen kuuluu kaikille -malli (voittaja)
 • SISUKAS-monialainen työskentelymalli (jaettu 2. palkinto)
 • Ikäihmisten yhteisöllinen perhehoito (jaettu 2. palkinto)

Lisätietoja palkintoprosessista

Arviointiraati koostuu THL:n asiantuntijoista:

  • Erityisasiaintuntija Pekka Karjalainen, raadin puheenjohtaja
  • Hankejohtaja Niina Haake
  • Kehittämispäällikkö Vesa Syrjä
  • Aluekoordinaattori Piia Astila
  • Erityisasiantuntija Nella Savolainen
  • Kehittämispäällikkö Teija Eeva, raadin sihteeri
  • TerveSos-palkinnon voittajan valitsee johtaja Anneli Pouta