Päihteet, palvelujen saavutettavuus, yhdenvertaisuus (Sali: Duetto)

Ongelmallisesti päihteitä käyttävien ja pelaavien palvelujen saavutettavuus ja tosiasiallinen yhdenvertaisuus

Seminaarin ajankohta: 25.5. klo 12.45-14.00.

Puheenjohtaja: Kehittämispäällikkö Johanna Jahnukainen, THL

Yksilöllinen terveystarkastus tuo lapsen, nuoren ja perheen tarpeet keskiöön

Tutkimuspäällikkö Tuovi Hakulinen, THL

Yksilöllinen ja tarpeiden mukainen terveystarkastus neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa,
case-esimerkit

Terveydenhoitaja Katja Antila, Vantaa
Lääkäri Anu Mähönen, Hämeenlinna

NEUKO-tietokanta, yhdenmukaisuus ja yksilöllisyys neuvoloissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa

Tutkimuspäällikkö Tuovi Hakulinen, THL

Opiskeluhuoltopalvelujen tiimi nuorten mielenterveyshaasteisiin vastaamassa

Ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola, THL
Opiskeluhuollon päällikkö Tuija Harakka, Vantaa

Johanna Jahnukainen

Kehittämispäällikkö

Tuovi Hakulinen

Tutkimuspäällikkö
Kuvassa on nainen

Katja Antila

Terveydenhoitaja
Kuvassa on nainen

Anu Mähönen

Lääkäri

Marke Hietanen-Peltola

Ylilääkäri

Tuija Harakka

Opiskeluhuollon päällikkö