Arvioituja malleja kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen (Pääsali)

Miten edistetään toimintamallien käyttöönottoa. Esimerkkejä osallistujalähtöisestä toiminnasta, luonnon hyvinvointivaikutuksista sekä ihmisiä yhteen kokoavasta toiminnasta.

Seminaarin ajankohta: 25.5. klo 9.00-10.20.

Puheenjohtaja: Johtava asiantuntija Tuulia Rotko, THL.

Toimintamalleja haastattelee hankejohtaja Anna Keto-Tokoi, THL/Sokra-hanke ja aluekoordinaattori Erika Mäntylä, THL/Sokra-hanke.

 • Homebase – Kohtaamispaikka riippuvuudesta toipuville
  Koordinaattori Anna Sillanpää, Homebase Lahti

  Osallistujalähtöinen toiminta vahvistaa erilaisista riippuvuuksista toipuvien uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa omassa elämässään ja yhteiskunnassa. Osallistujat ovat itse suunnitelleet tilan ja toiminnan, joka tarjoaa vertaistukea ja merkityksellisen yhteisön.

 • Vihreä Telakka – Luontolähtöinen kuntoutus, Savonlinna
  Hankepäällikkö Laura Vänttinen, ESR TL 5 kehittämishanke Vihreä Telakka

  Vihreä Telakka hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia heikossa työmarkkina-asemassa olevien sosiaalisessa kuntoutuksessa ja osallisuuden vahvistamisessa. Luontoon tukeutuva kuntoutus tarjoaa mahdollisuuden fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten taitojen harjoitteluun. 

 • Korttelikeittiö

  Korttelikeittiö on ihmisiä yhteen kokoava tila tai toiminta, jossa on tarjolla maksutonta edullista ruokaa, yhdessä olemista ja mielekästä tekemistä. Se on avoin kaikille ja kutsuu paikalle ihmisiä kaikista yhteiskuntaryhmistä.

Lopuksi paneelikeskustelu: Miten edistää toimintamallien käyttöönottoa

 • Seminaarin esiintyjät sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen -koordinaattorit: Pirjo Nikula, Vaala ja Tanja Tilles-Tirkkonen, Kuopio.

Tuulia Rotko

Johtava asiantuntija

Anna Keto-Tokoi

Hankejohtaja

Erika Mäntylä

Aluekoordinaattori

Anna Sillanpää

Homebase Lahti

Laura Vänttinen

Hankepäällikkö

Pirjo Nikula

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen -koordinaattori

Tanja Tilles-Tirkkonen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen -koordinaattori