• Asuinalueen koettu turvallisuus ja eriarvoisuus
  • Nuorten kasvuympäristön turvallisuus – Kouluterveyskyselyn ja TEAviisarin toisen asteen tiedonkeruiden tuloksia
  • Mitä nuoret itse ajattelevat?

Asuinalueen koettu turvallisuus ja eriarvoisuus
kaupunkimaantieteen yliopistonlehtori Teemu Kemppainen, Helsingin yliopisto

Nuorten kasvuympäristön turvallisuus –Kouluterveyskyselyn ja TEAviisarin toisen asteen tiedonkeruiden tuloksia
tutkija Hanne Kivimäki, projektipäällikkö Kirsi Wiss, THL

Mitä nuoret itse ajattelevat?