Tervetuloa TerveSos-näyttelyyn!

Tutustu näyttelyyn seminaarien tauoilla:

Tiistaina 24.5. klo 9.00-9.45, 10.45-11.00. Pitkät tauot 11.45-13.15 ja 14.15-14.45 sekä 15.45-15.55.

Keskiviikkona 25.5. klo 8.30-9.00, klo 10.20-10.30. Pitkät tauot klo 11.30-12.45 ja klo 14.00-14.30.

Näyttelyalueelle on vapaa pääsy.

Innokylän osastolla
Kutsumme kaikki leikkimieliset rakentajat kasaamaan legoista hahmoa tulevaisuuden sote-keskus -konseptiin ja kertomaan, miten SO+TE yhdistyvät tulevaisuudessa.

Pohjana ovat tietysti Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa ohjaavat rakennusohjeet. Rakennustyön tuloksia kommentoi ja jatkotyötä ideoi rakennustarkastaja alias erityisasiantuntija Erja Mustonen STM:stä. Tarkastajan lausunnon konseptin kokonaiskuvasta voit lukea Innokylän uutisista pian TerveSos-tapahtuman jälkeen.

Esillä myös TerveSos-finalistien toimintamallit ja yllätyksiä tarjolla Innokylän uusille ja vanhoille ystävillle. Poikkea siis kylään.

Näyttelyssä alan uusimmat toiminnot ja palvelut:

(Näyttelypisteiden sijainnit näyttelyhallissa)

 • 9Solutions
  • Hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmät sekä älykkäät hoivaratkaisut palveluasumiseen, kotihoitoon ja sairaaloihin turvallisen ja laadukkaan hoidon tueksi.
 • Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry
 • Asumisneuvonta
 • Arter Oy
  • Arter tarjoaa ohjelmistoja, asiantuntijapalveluita sekä koulutuspalveluita liiketoiminnan kehittämiseen. Ydinosaamistamme on laadunhallinta, kokonaisarkkitehtuuri, prosessien kehittäminen ja tiedolla johtaminen.
 • Auntie
  • Auntie tarjoaa organisaatioiden työntekijöille psykologista keskustelutukea niin stressiin, ylisuorittamiseen kuin kadonneen motivaation löytämiseen. Mitattavia tuloksia saadaan aikaiseksi konseptoiduilla, nopeasti käynnistyvillä palvelupaketeilla, jotka perustuvat verkkotapaamisiin Auntien ammattilaisen kanssa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos esittelee:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääosastolla esitellään laitoksen työtä näkökulmista, jotka ovat keskeisiä uusilla hyvinvointialueilla. Osaston aiheet ovat Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma, Sotekuva-verkkopalvelu, FinLapset-kyselytutkimus, NEUKO-tietokanta, Vanhuspalvelujen tila ja Saattohoitopassi-verkkokurssi. Tervetuloa tutustumaan aiheisiin ja keskustelemaan asiantuntijoidemme kanssa ohjelman taukojen aikana.

Eri aiheiden asiantuntijoita ovat tavattavissa seuraavasti:

Aamukahvit sote-aiheiden parissa: Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma & Sotekuva-verkkopalvelu

Lounastauot vanhusten asialla: Vanhuspalvelujen tila ja henkilöstöpula, Saattohoitopassi-verkkokurssi & Sotekuva-verkkopalvelu

Iltapäiväkahveilla keskitytään lapsiin: tiistaina FinLapset-kyselytutkimus & keskiviikkona NEUKO-tietokanta

Näyttelyssä mukana:
 • Kouluterveyskysely, TEAviisari, FinLapset
  • Tiedolla johtamisen tukena lasten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.
 • PALOMA-osaamiskeskuksena 
 • Perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn raportit
  • Perusterveydenhuollon hoitoonpääsytiedot perustuvat Avohilmo-tietoihin. Hoitoonpääsytiedoista on saatavilla päivittyviä laatu -ja tietokantaraportteja, joiden avulla tarkastellaan tietojen laatua ja hoitoonpääsyä eri alueilla.
 • Kansallinen RAI
 • Rokotusohjelma
  • Neuvolaikäisen rokotusopas.
 • Sotesanastot -palvelu
  • Sote-sanastot on verkkopalvelu, jossa julkaistaan sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan sanastoja. Palvelusta voi hakea tietoa käsitteistä ja niiden termisuosituksista ja määritelmistä. Verkkopalvelu on tarkoitettu erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan asiantuntijoille ja tietojärjestelmäpalvelujen kehittäjille.
 • Termeta ja Sosmeta -palvelut
  • Termeta ja Sosmeta ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämiä palveluita, joiden avulla voi tarkastella terveydenhuollon ja sosiaalihuollon valtakunnallisia asiakirjarakenteita, tietokomponentteja ja sanastoja sekä antaa näistä palautetta.
 • TOIMIA-asiantuntijaverkosto ja TOIMIA-tietokanta
  • Luotettavaa tietoa toimintakyvyn mittaamisesta ja arvioinnista.
 • Vammaispalvelujen käsikirja – Handbok om funktionshinderservice
  • Vammaispalvelujen käsikirja toimii vammaispalvelujen työntekijöiden työvälineenä.

Lisätietoja: Teija Eeva, THL, sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi