Tervetuloa TerveSos-näyttelyyn!

Tule tutustumaan näyttelypisteiden tarjontaan! Bongaa uusimmat ideat ja palvelut! Tutustu: Näyttelypaikat kartalla

kahden näyttelypaikan kuva

Sorsapuistosalin näyttelypisteet:


2d. GeroFuture
GeroFuture Oy on vuonna 2014 perustettu sosiaali- ja terveyshuollon johtamisen ja laadun erityiskysymyksiin ja kehittämistehtäviin erikoistunut koulutus- ja konsultointiorganisaatio. Yrityksen erityisosaamisaluetta ovat RAI-arviointivälineen käyttö ja RAI-tiedon hyödyntäminen osana sote-alan johtamista ja laatutyötä. RAI:n ohella sosiaalihuollon omavalvontaan liittyvät kysymykset ja laadun systemaattinen parantaminen mm. laatu- ja johtamisjärjestelmiä hyödyntäen, ovat GeroFuturen vahvaa osaamisaluetta. Kolmas GeroFuturen tekemisen painopistealueista on kuntoutumista edistävät toimintamallit hoito- ja hoivatyössä sekä niiden kehittäminen käytännönläheisesti. Olemme toteuttaneet satoja eritasoisia ja –sisältöisiä RAI-koulutuksia ja kouluttaneet tuhansia sotealan ammattilaisia.
2c. Kriminaalihuollon tukisäätiö
on rikoksista tuomittujen, rikoksilla oireilevien ja heidän läheistensä selviytymistä ja elämänhallintaa edistävä valtakunnallinen asiantuntija ja palveluntuottaja. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Oulussa.
Säätiön toiminnoista näyttelypisteellä 2b esittäytyvät:
-Hyvinvointialueet vähentämässä uusintarikollisuutta -koulutushanke on suunnattu hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja päättäjille. Tavoitteena on lisätä päättäjien ja ammattilaisten valmiuksia toimia uusintarikollisuutta vähentävästi omassa työssään, sekä lisätä yhteistyötä hyvinvointialueiden, rikosseuraamusalan ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä.
-Oppiva-toiminta: Oppiva-toiminta antaa tietoa, tukea ja neuvontaa oppimisvaikeuksiin ja koulutukseen liittyvissä kysymyksissä asiakkaille ja ammattilaisille.
-RISERaPeli – Rikosseuraamusasiakkaiden rahapeliongelmien tunnustaminen, ehkäisy ja kuntoutus. Hankkeessa kehitetään rikosseuraamusongelmien rahapeliongelmien tunnistamiseen, ehkäisyyn ja kuntoutukseen erilaisia keinoja ja menetelmiä.
-Vapautuvien asumisen tuen verkosto (VAT): VAT-verkosto järjestää koulutuksia ja seminaareja. Tapahtumissa käsitellään rikostaustaisten asumisen tukeen, asunnottomuuden vähentämiseen ja kuntoutukseen liittyviä teemoja.
2d. Kulttuurihyvinvointi
3. Savonia-ammattikorkeakoulu
Savonia-ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Koulutamme vahvoja osaajia kuudella eri koulutusalalla.
Kampuksemme ovat Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Yhteensä Savoniassa työskentelee noin 530 työntekijää ja opiskelijoita on yli 7000.
4. SuPer
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja ohjausalan toisen asteen tutkinnon suorittaneiden ja aloille opiskelevien ammattiliitto.SuPer on jäsentensä vahva ja rohkea edunvalvoja, ammatin ja koulutuksen kehittäjä sekä yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka osallistuu myös kansainväliseen toimintaan
5. Suomen Diabetesliitto ry
Diabetesliitto on diabetesta sairastavien, heidän läheistensä ja diabetesammattilaisten yhteisö. Annamme kasvot diabetekselle ja viemme diabeetikoiden arkea ja ääntä julkisuuteen. Toimimme ja vaikutamme laaja-alaisesti: painopisteitämme ovat diabeetikoiden tukeminen, diabetesosaamisen edistäminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen.
6. Diakonissalaitos ja Rinnekodit
Diakonissalaitos on yhteiskunnallinen säätiökonserni, joka rakentaa oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa. 155-vuotias säätiö tarjoaa yhdessä sen Rinnekodit-palveluliiketoiminnan kanssa vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluja erityistä tukea tarvitseville ihmisille. Toiminnasta syntyvällä tuotolla tuemme kaikkein haavoittuvammassa asemassa olevia. Yleishyödyllistä toimintamme kohdistuu kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin, ja sitä toteutetaan pääasiassa hankkeiden ja toiminta-avustusten avulla. Yleishyödyllisenä toimijana olemme rohkea ja vaikuttava ihmisarvon puolustaja ja yhteiskunnan uudistaja. Työskentelemme ja vaikutamme aina kolmella tasolla: yksittäisen ihmisen, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla. Diakonissalaitoksen sote-palvelut yhdistyivät 1. helmikuuta 2023 yhteisen Rinnekodit-markkinointinimen alle. Rinnekodit tarjoaa vaikuttavia sote-palveluja ikääntyneille, kehitysvammaisille, eri tavoin vammautuneille, riippuvuushäiriöisille ja asunnottomille henkilöille, lapsille ja nuorille sekä muille erityistä tukea tarvitseville ihmisille. Toiminta on valtakunnallista.
6b. Vivago oy
Vivago-ratkaisu yhdistää älykkään hoitajakutsujärjestelmän ja reaaliaikaisen hyvinvoinnin sekä toimintakyvyn muutosten seurannan, analyysit ja raportit. Reaaliaikainen analyysi asiakkaiden hyvinvoinnista mahdollistaa ennaltaehkäisevät toimenpiteet, automaattiset hälytykset ja asiakaslähtöisen hoidon. 
7. Hoivatie
Hoivatie on yhteiskunnallinen yritys, joka tuottaa vaikuttavia sosiaalipalveluja tukea tarvitseville. Palvelumme kattavat lastensuojelupalvelut, vammaispalvelut, avopalvelut, ikääntyneiden palvelut ja työelämäpalvelut. Meillä työskentelee lähes tuhat ammattilaista 18 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Palvelujemme piirissä on vuosittain tuhansia asiakkaita.
8. Labquality Oy
Me olemme laadun tekijöitä – sosiaali- ja terveydenhuollon ja terveysteknologian laadun kokeneita asiantuntijoita. Tarjoamme auditointeja ja sertifiointeja sekä koulutuksia sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiolle.  Globaalisti tarjoamme kliinisten laboratorioiden ulkoisia laadunarviointeja sekä konsultointi- ja koulutuspalveluja ja kliinisiä tutkimuksia terveysteknologiayritykselle. Laajasta osaamisestamme ja kokemuksestamme hyötyvät sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt, lääkinnällisten laitteiden- ja in vitro -diagnostiikkavalmistajat, startupit sekä kliiniset laboratoriot.
9. Pirkanmaan hyvinvointialue
10. Arter
Arter Oy  tarjoaa ohjelmistoja, asiantuntijapalveluita sekä koulutuspalveluita liiketoiminnan kehittämiseen. Ydinosaamistamme on laadunhallinta, kokonaisarkkitehtuuri, prosessien kehittäminen ja tiedolla johtaminen.
11. A-klinikka Oy
12. LivingSkills Oy
13. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
Talentia on sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö, joka ajaa jäsentensä palkkauksellisia etuja, vaikuttaa työehtosopimuksiin ja sosiaalialan lainsäädännön valmisteluun sekä puolustaa jäsenistönsä asiaa ja oikeuksia.

14. Terveystalo
15. Ohjaamojen Onni
Onni tukee Ohjaamoja ja niiden verkostoja psykososiaalisen työskentelyn teemoissa. Meillä on työntekijöitä eri puolella Suomea, ja verkon välityksellä palvelumme ovat tarjolla kaikkialla. Teemme asiakastyötä (yksilötyö ja erilaiset ryhmät), tarjoamme koulutuksia, kehitämme verkostoja ja palvelupolkuja ja levitämme vahvuuksiin keskittyvää työotetta. 
16. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja KVPS Tukena Oy
Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja KVPS Tukena Oy:n yhteisenä tehtävänä on mahdollistaa kehitysvamman tai muun syyn vuoksi apua ja tukea tarvitsevan ihmisen hyvää elämää – yhdessä hänen ja hänen läheistensä kanssa. Kehitämme ja tuotamme palveluita, edistämme ihmisoikeuksia ja vahvistamme tukea tarvitsevien ihmisten osallisuutta. Visiomme on tukea tarvitsevan ihmisen hyvä elämä, osallisuus ja läheisten luottamus.
17. Humana
Humana on johtava pohjoismainen sosiaalialan toimija, joka tarjoaa yksilöllisiä sosiaalipalveluita lähellä ihmistä ja perheen arkea. Visiomme mukaisesti uskomme siihen, että jokaisella on oikeus hyvään elämään – ja tätä visiota toteutamme hyvin vaikuttamalla ihmisiin ja yhteiskuntaan. ​​​​​​​
18. Avosylin
Avosylin yhtymä on missioperusteinen suomalainen sosiaalialan yritys, joka maksaa veronsa Suomeen. Yrityksen toiminnan perustana vaikuttavat vahvat arvot sekä sitoutuminen lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä yhteisen elämän tukemiseen erilaisissa kriisitilanteissa ja elämän haasteissa. Yhtymämme muodostaa palvelujatkumon sosiaalihuollon palveluista lastensuojelun vahvasti tuettuun sijaishuoltoon. Tehtävämme on huolehtia vastuullisesta ja laadukkaasta palveluketjusta, joka muokkautuu asiakkaan tarpeisiin
19. Netproce Oy, Sofia™ -asiakastietojärjestelmä

Sofia™ on sosiaalialan ammattilaisten kanssa yhteistyössä kehitetty asiakastietojärjestelmä palveluntuottajien ja hyvinvointialueiden erilaisiin tarpeisiin. Valviran A-luokkaan sertifoitu ja Kanta-yhteensopiva järjestelmä mahdollistaa rakenteisen kirjaamisen ja vaikuttavuusdatan keräämisen sosiaalipalveluiden asiakkailta ja sidosryhmiltä.
19b. DigiIN
20. Evondos Oy
20b. IMPRO – Parempi tietopohja ja palvelujen optimointi sote-uudistuksen tueksi

STN IMPRO -tutkimusprojektin tavoitteena on kehittää uusia analyysimenetelmiä sote-palveluiden arviointiin ja tukemaan tasa-arvoisempien ja kustannustehokkaampien palvelujen kehittämistä. Se pohjautuu kansallisiin sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteritietoaineistoihin ja paikkatietoaineistoihin. Analysoimme sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita, hoidon saavutettavuutta, hoitopolkuja, hoidon tuloksia ja kustannuksia sekä kustannusvaikuttavuutta. Pohjois-Karjala ja Kainuu toimivat projektissa pilottialueina.
20c. Sokra

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra tukee Euroopan sosiaalirahaston hankkeita, jotka edistävät sosiaalista osallisuutta ja torjuvat köyhyyttä (toimintalinja 5). Toimintalinja 5 on osa ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020” -rakennerahasto-ohjelmaa.
Sokra kokoaa osallisuustyötä tekevät yhteen, tutkii, tuottaa tietoa osallisuudesta, tukee arviointia, vaikuttaa ja viestii. Rohkaisemme tekoihin heikoimmassa asemassa olevien osallisuuden puolesta.
21. Väkivallan vastainen työ, THL
Osastolla mukana Turvakodit, Nollalinja, Barnahus, kunniaan liittyvän väkivallan ja tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen vastainen työ
22. Vitec Raisoft Oy
Vitec Raisoft Oy on terveydenhuoltoalan ohjelmistoja ja asiantuntijapalvelua tarjoava yritys. Tuotamme ohjelmistoja vanhusten koti- ja pitkäaikaishoitoon, kaikenikäisten asiakkaiden mielenterveys- ja kehitysvammahuoltoon sekä ennaltaehkäisevään työhön.
23. Sarastia Rekry Oy

Sarastia Rekry turvaa joustavasti henkilöstöresursseja hyvinvointialueilla ja kunnissa. Keikkalaisemme voivat työskennellä sosiaali- ja terveysalalla, varhaiskasvatuksessa sekä ateria- ja puhtauspalveluissa. Henkilöstövuokraus on omistaja-asiakkaillemme nopea, vaivaton ja kustannustehokas tapa hankkia työvoimaa
23b. Vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten selviäminen poikkeus- ja kriisitilanteissa – Tulevaisuutta luomassa covid-19-kokemusten pohjalta

Tulevaisuutta luomassa -hankkeessa (ESR 2021–2023) kehitetään toimintamalleja, jotka tukevat vammaisten ja maahan muuttaneiden ihmisten huomioimista häiriö- ja poikkeustilanteissa sekä niihin varautumisessa. Hanketta toteutetaan Kehitysvammaliiton, Kuntaliiton ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.
24. Integritas Oy 
Tarjoamme sote-palveluntuottajille tukea muutosjohtamisessa ja kehittämisessä. Apuna työssä on PIRKKO® – ohjelmistoratkaisumme. www.integritas.fi
36. Findata

Findata on sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen, joka myöntää lupia sote-tietojen toissijaiseen käyttöön ja huolehtii luvanmukaisten aineistojen yhdistämisestä ja luovuttamisesta. Lisäksi Findata tarjoaa neuvontaa, tuottaa pyynnöstä tilastomuotoisia aineistoja ja ylläpitää tietoturvallista Kapseli-käyttöympäristöä, jossa yksilötasoisia aineistoja voi analysoida.
37. Voimaperheet
Voimaperheet on Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen tutkimuskokonaisuus, jossa kehitetään ja tutkitaan varhaisia matalan kynnyksen etähoito-ohjelmia sekä eri väestöryhmille kohdennettuja, mielenterveyttä edistäviä ohjelmia. Ohjelmat on suunniteltu lapsille, nuorille ja lapsiperheille. Voimaperheiden tavoitteena on tuottaa vahvaan tutkimusnäyttöön perustuvaa tietoa ja työkaluja palvelujärjestelmän kehittämisen tueksi sekä edistää siirtymää erikoissairaanhoidon ja lastensuojelun palveluista varhaiseen tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn.
38. Mehiläinen
Tunnettu ja arvostettu yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja, joka toimii Suomessa ja kansainvälisesti
40. Tekonivelsairaala Coxa
Tekonivelsairaala Coxa on Suomen ainoa ja pohjoismaiden suurin tekonivelleikkauksiin erikoistunut sairaala. Teemme vuosittain yli 6000 tekonivelleikkausta ja työllistämme yli 300 alan ammattilaista. Tärkeimpänä tavoitteenamme on tarjota potilaille parasta mahdollista hoitoa ja auttaa heitä palaamaan takaisin toimintakykyiseen arkeen. Coxassa tehdään Euroopan vaikuttavimpia polvi- ja lonkkatekonivelleikkauksia ja myös potilasturvallisuutemme on huippuluokkaa. Coxa on täysin julkisomisteinen sairaala ja pääomistajamme on Pirkanmaan hyvinvointialue.
41. Tamro Oyj/Smila 
42. BTL Industries

BTL Industries on yksi maailman suurimmista lääketieteellisten ja esteettisten laitteiden valmistajista, jolla on toimipisteitä yli 70 maassa ympäri maailmaa. BTL:n tärkeimpiin segmentteihin kuuluvat kuntoutus ja ortopedia, sydän- ja verisuonijärjestelmät sekä esteettinen lääketiede. Meillä on 500 000 asennettua lääketieteellistä järjestelmää, 70 000 palveluntarjoajaa maailmanlaajuisesti ja 1000 vuosittaista koulutustapahtumaa, joten meistä on tullut markkinajohtaja ei-invasiivisten hoitojen alalla, joka on lääketieteen nopeimmin kasvava segmentti.
43. BDO
Yhtenä maailman johtavana tilintarkastus- ja asiantuntijaorganisaationa BDO auttaa asiakkaitaan menestymään. Tuemme yrityksiä ja julkissektoria laadukkailla tilintarkastus-, vero-, laki- ja neuvonantopalveluilla Suomessa yli 300 asiantuntijamme voimin. Toimimme kuntien ja hyvinvointialueiden tukena ja varmistamme niiden menestyksen muutoksissa sekä uusiutuvassa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä
44. Pihlajalinna

Sorsapuistosalin lämpiössä:

25. Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry
25b. Vallattomat Oy
26. Kuntien Tiera Oy

Lähes 400 kuntaorganisaation ja hyvinvointialueiden omistama inhouse-yhtiö ja Yhteiskunnallinen yritys. Valtakunnallisena, kuntaorganisaatioiden omistamana yhtiönä tarjoamme laadukkaita ja tuotteistettuja ICT-palveluita sekä digi- ja ICT-ratkaisuja asiakkaidemme sujuvan arjen ja toiminnan kehittämisen tueksi – asiakkaita ja asukkaita varten.
Kehitämme kuntien, kaupunkien ja hyvinvointialueiden ICT-palveluita ja digiratkaisuja verkostomaisesti yhteistyössä omistaja-asiakkaiden sekä muiden julkisten ja kaupallisten toimijoiden kanssa.
27. Plain Complex Oy:

Vuorox – Yksilölliset ja tasapuoliset työvuorosuunnitelmat minuuteissa.
28. Tanssikummi®-hanke

Tanssikummi® on kulttuurihyvinvointipalvelu, joka on pitkäkestoista taidelähtöistä työskentelyä erilaisissa yhteisöissä kuntoutujien ikäihmisten, lasten ja nuorten parissa. Tanssikummi työskentelee yhteisössä residenssitaiteilijana koko yhteisön kanssa ja heidän hyväkseen ikään kuin matkaoppaana hetkellisiin kehollisiin onnistumiskokemuksiin ja muistoihin. Työ on läsnäoloa, kuuntelua ja kohtaamista. Se on myös liikkumista ja liikuttamista niin fyysisesti kuin henkisestikin.

29. Centria-ammattikorkeakoulu
Centria-ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminnan osalta erikoisosaamistamme ovat mm. Green Care, kulttuurihyvinvointi, hyvinvointiteknologia ja kolmannen sektorin kehittäminen. Ajankohtaisia Green Care -hankkeita ovat Luontolähtöinen työhyvinvointi, Luontovoimaa maahanmuuttajataustaisten elämään- hankkeet sekä Terveysmetsä -pilotti hanke/ Hälsoskog -pilotprojekt. Luontolähtöinen -työhyvinvointi-hankkeen tavoitteena on luoda tutkittuun tietoon perustuvia, työhyvinvointia edistäviä luontolähtöisiä toimintatapoja työssä jaksamisen ja tuottavuuden edistämiseksi.
30. UKK-instituutti
Tutkittua tietoa, aineistoja ja koulutusta liikkumisen ja terveyden edistämiseksi jo yli 40 vuotta
31. EnviroVet Oy
32. Digimieli, Helsingin kaupunki
33. Kuuloliitto, Kuule ja muista

Kuuloliitto on sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestö, joka toimii kuulovammaisen tukena, valvoo heidän etujaan ja edistää heidän osallisuuttaan. Visiona kuulovammaisille esteetön ja saavutettava yhteiskunta. Kuuloliiton Kuule ja muista -hankkeessa (STEA 2021-2023) lisätään ikääntyneen huonon kuulon ja muistin yhteyksien sekä ikääntyneen hoitamattoman kuulon aleneman aivoterveysvaikutusten tunnistamista. Hankkeessa on luotu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille keinoja tukea ikääntyneen kuuloa muistin haasteista huolimatta sekä edistää ikäkuuloisen mahdollisuuksia ylläpitää muistiaan. 

34. ja 35. LUT-korkeakoulut (LAB & LUT)
LUT-korkeakoulut on LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun muodostama korkeakouluyhteisö,
joka tarjoaa monipuolisia koulutusmahdollisuuksia ammattitaitosi ylläpitämiseen ja vahvistamiseen. Työelämän tarpeisiin suunnitelluissa täydennys- ja erikoistumiskoulutuksissamme voit opiskella työn ohella. Räätälöimme sopivimmat ratkaisut yritysten ja organisaatioiden osaamistarpeisiin koko korkeakouluyhteisömme osaamista hyödyntäen.
39. Uotta Oy
Uotta Oy tuottaa ja kehittää digitaalisia palveluita verkostojohtamisen tueksi. Autamme organisaatioita tekemään verkostot näkyviksi ja vahvistamaan verkostotyön vaikuttavuutta.

Näyttelyn pohjakartta
Sorsapuistosalin näyttelykartta
Sorsapuistosalin lämpiön näyttelykartta


Tervetuloa näyttelytunnelmaan!

Tutustu näyttelyyn seminaarien tauoilla

Lisätietoja: Teija Eeva, THL, sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi