Tervetuloa TerveSos-näyttelyyn!

Tule tutustumaan näyttelypisteiden tarjontaan! Bongaa uusimmat ideat ja palvelut!

Näyttelyosastoja

Sorsapuistosalin näyttelypisteet:

1-2 Invian/DomaCare
2d. GeroFuture
2c. Kriminaalihuollon tukisäätiö
2d. Kulttuurihyvinvointi
3. Savonia-ammattikorkeakoulu
4. SuPer
5. Suomen Diabetesliitto ry
6. Diakonissalaitos ja Rinnekodit
6b. Vivago oy
Vivago-ratkaisu yhdistää älykkään hoitajakutsujärjestelmän ja reaaliaikaisen hyvinvoinnin sekä toimintakyvyn muutosten seurannan, analyysit ja raportit. Reaaliaikainen analyysi asiakkaiden hyvinvoinnista mahdollistaa ennaltaehkäisevät toimenpiteet, automaattiset hälytykset ja asiakaslähtöisen hoidon. 
7. Hoivatie
Hoivatie on yhteiskunnallinen yritys, joka tuottaa vaikuttavia sosiaalipalveluja tukea tarvitseville. Palvelumme kattavat lastensuojelupalvelut, vammaispalvelut, avopalvelut, ikääntyneiden palvelut ja työelämäpalvelut. Meillä työskentelee lähes tuhat ammattilaista 18 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Palvelujemme piirissä on vuosittain tuhansia asiakkaita.
8. Labquality Oy
9. ja 9b. Pirkanmaan hyvinvointialue
10. Arter
Arter Oy  tarjoaa ohjelmistoja, asiantuntijapalveluita sekä koulutuspalveluita liiketoiminnan kehittämiseen. Ydinosaamistamme on laadunhallinta, kokonaisarkkitehtuuri, prosessien kehittäminen ja tiedolla johtaminen.
11. A-klinikka Oy
12. LivingSkills Oy
13. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
Talentia on sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö, joka ajaa jäsentensä palkkauksellisia etuja, vaikuttaa työehtosopimuksiin ja sosiaalialan lainsäädännön valmisteluun sekä puolustaa jäsenistönsä asiaa ja oikeuksia.

14. Terveystalo
15. TE-toimisto
16. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja KVPS Tukena Oy
17. Humana
Humana on johtava pohjoismainen sosiaalialan toimija, joka tarjoaa yksilöllisiä sosiaalipalveluita lähellä ihmistä ja perheen arkea. Visiomme mukaisesti uskomme siihen, että jokaisella on oikeus hyvään elämään – ja tätä visiota toteutamme hyvin vaikuttamalla ihmisiin ja yhteiskuntaan. ​​​​​​​
18. Avosylin
19. Netproce Oy
19b. DigiIN
20. Evondos Oy
20b. IMPRO – Parempi tietopohja ja palvelujen optimointi sote-uudistuksen tueksi
STN IMPRO -tutkimusprojektin tavoitteena on kehittää uusia analyysimenetelmiä sote-palveluiden arviointiin ja tukemaan tasa-arvoisempien ja kustannustehokkaampien palvelujen kehittämistä. Se pohjautuu kansallisiin sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteritietoaineistoihin ja paikkatietoaineistoihin. Analysoimme sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita, hoidon saavutettavuutta, hoitopolkuja, hoidon tuloksia ja kustannuksia sekä kustannusvaikuttavuutta. Pohjois-Karjala ja Kainuu toimivat projektissa pilottialueina.
20c. Sokra
Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra tukee Euroopan sosiaalirahaston hankkeita, jotka edistävät sosiaalista osallisuutta ja torjuvat köyhyyttä (toimintalinja 5). Toimintalinja 5 on osa ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020” -rakennerahasto-ohjelmaa.
Sokra kokoaa osallisuustyötä tekevät yhteen, tutkii, tuottaa tietoa osallisuudesta, tukee arviointia, vaikuttaa ja viestii. Rohkaisemme tekoihin heikoimmassa asemassa olevien osallisuuden puolesta.


21. Väkivallan vastainen työ, THL
22. Vitec Raisoft Oy
23. Sarastia Rekry Oy
23b. Vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten selviäminen poikkeus- ja kriisitilanteissa – Tulevaisuutta luomassa covid-19-kokemusten pohjalta
Tulevaisuutta luomassa -hankkeessa (ESR 2021–2023) kehitetään toimintamalleja, jotka tukevat vammaisten ja maahan muuttaneiden ihmisten huomioimista häiriö- ja poikkeustilanteissa sekä niihin varautumisessa. Hanketta toteutetaan Kehitysvammaliiton, Kuntaliiton ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.
24. Integritas Oy 
36. Findata
37. Turun yliopisto / Voimaperheet
38. Mehiläinen
Tunnettu ja arvostettu yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja, joka toimii Suomessa ja kansainvälisesti
40. Tekonivelsairaala Coxa
41. Tamro Oyj/Smila 

Sorsapuistosalin lämpiössä:

25. Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry
25b. Vallattomat Oy
26. Kuntien Tiera Oy
27. Plain Complex Oy: Vuorox – Yksilölliset ja tasapuoliset työvuorosuunnitelmat minuuteissa.
28. Tanssikummi®-hanke:
Tanssikummi® on kulttuurihyvinvointipalvelu, joka on pitkäkestoista taidelähtöistä työskentelyä erilaisissa yhteisöissä kuntoutujien ikäihmisten, lasten ja nuorten parissa. Tanssikummi työskentelee yhteisössä residenssitaiteilijana koko yhteisön kanssa ja heidän hyväkseen ikään kuin matkaoppaana hetkellisiin kehollisiin onnistumiskokemuksiin ja muistoihin. Työ on läsnäoloa, kuuntelua ja kohtaamista. Se on myös liikkumista ja liikuttamista niin fyysisesti kuin henkisestikin.

29. Centria-ammattikorkeakoulu:
Centria-ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminnan osalta erikoisosaamistamme ovat mm. Green Care, kulttuurihyvinvointi, hyvinvointiteknologia ja kolmannen sektorin kehittäminen. Ajankohtaisia Green Care -hankkeita ovat Luontolähtöinen työhyvinvointi, Luontovoimaa maahanmuuttajataustaisten elämään- hankkeet sekä Terveysmetsä -pilotti hanke/ Hälsoskog -pilotprojekt. Luontolähtöinen -työhyvinvointi-hankkeen tavoitteena on luoda tutkittuun tietoon perustuvia, työhyvinvointia edistäviä luontolähtöisiä toimintatapoja työssä jaksamisen ja tuottavuuden edistämiseksi.
30. UKK-instituutti
Tutkittua tietoa, aineistoja ja koulutusta liikkumisen ja terveyden edistämiseksi jo yli 40 vuotta
31. EnviroVet Oy
32. Digimieli, Helsingin kaupunki
33. Kuuloliitto, Kuule ja muista

34. ja 35. LUT-korkeakoulut (LAB & LUT)
LUT-korkeakoulut on LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun muodostama korkeakouluyhteisö,
joka tarjoaa monipuolisia koulutusmahdollisuuksia ammattitaitosi ylläpitämiseen ja vahvistamiseen. Työelämän tarpeisiin suunnitelluissa täydennys- ja erikoistumiskoulutuksissamme voit opiskella työn ohella. Räätälöimme sopivimmat ratkaisut yritysten ja organisaatioiden osaamistarpeisiin koko korkeakouluyhteisömme osaamista hyödyntäen.
39. Uotta Oy

Näyttelyn pohjakartta
Sorsapuistosalin näyttelykartta
Sorsapuistosalin lämpiön näyttelykartta


Tervetuloa näyttelytunnelmaan!

Tutustu näyttelyyn seminaarien tauoilla

Lisätietoja: Teija Eeva, THL, sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi