Osallisuus edistää hyvinvointia
-

Osallisuustyön johtaminen

Osallisuus kunnan rakenteissa

Osallisuus toipumisen edistäjänä

Kansalaisopisto hyvinvoinnin tilana

Tauko-ohjelmaa
-
Mitä kuuluu alan toimijoille? ohjelmassa Susanna Jaakkola, A-klinikka Oy

Turvallinen ympäristö nuorille
-

Asuinalueen koettu turvallisuus ja eriarvoisuus

Nuorten kasvuympäristön turvallisuus
–Kouluterveyskyselyn ja TEAviisarin toisen asteen tiedonkeruiden tuloksia

Mitä nuoret itse ajattelevat?

Tauko-ohjelmaa
-
Esittelyssä: Solutoksen kehittämästä PERHEPIRKKO® , systeemisen työskentelyn digituesta. Tämän jälkeen kuulemme sosiaalihuollon rekisteritiedonkeruun uudistuksesta.