Dialogisuus lasten ja nuorten palveluissa – hyvä kohtaaminen

  • Onni kuuluu kaikille
  • Mitä nuoret toivovat palveluilta?
  • Oma Boxi –nuoren ja omaohjaan väliseen vuorovaikutukseen
  • Session vetäjät: erityisasiantuntija Jukka Pyhäjoki, THL ja asiantuntija Onni Westlund, Pesäpuu ry

Session vetäjät: erityisasiantuntija Jukka Pyhäjoki, THL ja asiantuntija Onni Westlund, Pesäpuu ry

Onni kuuluu kaikille

Mitä nuoret toivovat palveluilta? Mistä hyvä kohtaaminen koostuu ja saa alkunsa?

  • projektipäällikkö Hanna-Kaisa Kostet, Onni-hanke
  • kehittämiskoordinaattori Jenna Junttila, Porvoo/Loviisa
  • kehittämiskoordinaattori Kirsi Räsänen, Espoo

Oma Boxi – nuoren ja omaohjaan väliseen vuorovaikutukseen

ARJEN OSALLISUUDEN TYÖKALUT – valtion koulukotien ja Pesäpuu ry:n yhteisen kehittämistyön (2019-2020) tarkoituksena oli luoda osallistava prosessi, jossa ei tuoda valmista vaan yhdessä kehitetään uutta. Nuorten kokemusmaailma loi pohjan kehittämistyöhön, kun työntekijöiden lisäksi nuoret antoivat oman panoksensa yhteiseen hyvään. Yhteiskehittämisen tuloksena syntyi uudenlainen arjen osallisuuden työväline: Oma Boxi  – nuoren ja omaohjaajan väliseen työskentelyyn.

  • kehittämispäällikkö Jani Méling, Valtion koulukodit
  • kehittämispäällikkö Johanna Barkman, Pesäpuu ry
  • ohjaaja Salla Tapaninen, Valtion koulukodit, Vuorela